Citaat Mak

Deze krant meldde gisteren dat ik `op slordige wijze gebruik gemaakt had' van NRC Handelsblad-artikelen over de betrokkenheid van oud-SS'ers bij de politionele acties. En inderdaad, ik had geschreven over een memorandum van minister-president Schermerhorn in plaats van een memorandum aan. Stom, ja. Maar hoe komt het dat niet alleen ik, maar ook een reeks andere auteurs aan de stukken van Chris van Esterik uit 1984 de gedachte ontleende dat er na de oorlog in Indonesië op redelijk grote schaal oud-SS'ers zijn ingezet?

Laten we deze krant van zaterdag 24 november 1984 nog eens opslaan. Ik citeer een bericht op de voorpagina: `SS-soldaten van Nederlandse afkomst hebben na de oorlog voor de Koninklijke Landmacht in Nederlandsch-Indië gevochten. Dit blijkt uit regeringsdocumenten uit de periode van 1945-1948. Het ministerie van justitie en het Rijksarchief gaven deze week toestemming tot publikatie van desbetreffende bescheiden. Uit recente getuigenverklaringen is naar voren gekomen dat oud-SS'ers tijdens hun verblijf in kampen voor politiek gedetineerden de kans hebben gekregen dienst te nemen in het Nederlandse leger om zich zo te rehabiliteren. Volgens een ooggetuige uit die periode maakten oud-soldaten van de Waffen-SS deel uit van een compagnie grenadiers en jagers onder bevel van luitenant-kolonel baron Taets van Amerongen. Ook het bataljon II-10 van het regiment infanterie steunde voor een groot deel op voormalige `Duitschlandwerkers'. Het is niet onwaarschijnlijk dat zich onder hen ook tal van Nederlandse oud-vrijwilligers voor het Duitse leger bevonden. Uit een voorlichtingsrapport van het directoraat voor bijzondere rechtspleging uit 1946 blijkt dat de opvallend vergevingsgezinde houding van de Nederlandse autoriteiten mede werd ingegeven voor de overtuiging dat deze Nederlanders `in Duitschen dienst zichzelf gebleven zijn'. [...] Een memorandum van kort na de bevrijding aan minister-president Schermerhorn schat de groep door de Duitsers geoefende soldaten op tussen de vijftien- en dertigduizend: `Na een training van enkele weken in het hanteren der geallieerde wapenen kunnen zij tot actie overgaan.' Einde bericht.

,,Mijn artikelen suggereren nergens dat dat memorandum regeringspolitiek was, noch dat ook daadwerkelijk zoveel Waffen-SS'ers naar Indonesië verscheept zouden zijn,''schrijft Chris van Esterik nu. Dat klopt. Maar NRC Handelsblad zelf deed dat wel. En ik verwijt mezelf op dit moment vooral één ding: dat ik, vol vertrouwen, de voorpagina van mijn eigen krant niet heb gecheckt en gedubbelcheckt.