CAO-schalen

Bedrijven maken geen gebruik van de laagste loonschalen, zoals die in CAO's worden afgesproken. Hoewel 86 procent van grotere bedrijfstak-CAO's een laagste loonschaal in de buurt van het wettelijk minimumloon kent, heeft slechts 14 procent van alle bedrijven personeel in de laagste loonschaal in dienst. Dat blijkt uit een notitie van minister De Vries van Sociale Zaken. In 1994 lagen de laagste loonschalen gemiddeld 11,8 procent boven het minimum, in 1998 iets meer dan 6 procent.