Borst: Inspectie moet haast maken met reorganisatie

Minister Borst (Volksgezondheid) vindt dat de reorganisatie van de Inspectie voor de Gezondheidszorg voortvarend moet worden afgerond. Dit is nodig om het werk van de inspectie snel op een nieuwe leest te schoeien. Daarbij gaat de Inspectie vooral toezicht houden op kwaliteit en functioneren van de zorgsector en treden de inspecteurs minder op als collega van de hulpverleners.

Bij de reorganisatie gaat niemand er in rechtspositie of salaris op achteruit, schreef Borst gisteren aan de Tweede Kamer. In de brief levert Borst kritiek op medewerkers van de Inspectie die, onder meer in NRC Handelsblad, anoniem hun grieven over de reorganisatie hebben geuit. Het heeft volgens haar de onderlinge verhoudingen zeer geschaad, temeer daar de berichtgeving volgens haar geen nieuwe informatie opleverde.

Borst noemt de huidige reorganisatie ingrijpend, maar ook hard nodig. Volgens de minister vragen de veranderingen in de zorgsector dringend om een andere manier van werken door de Inspectie. Als de hulpverlener steeds vaker in teamverband gaat werken en de hulpverlening over de grenzen van afzonderlijke instellingen wordt georganiseerd, past het niet goed meer om de aandacht te concentreren op de individuele hulpverlener, behalve natuurlijk wanneer er sprake is van fouten. De inspectie moet zich primair richten op de kwaliteit van het zorgsysteem en dat vergt een ingrijpende cultuurverandering, aldus Borst.

De `nieuwe' Inspectie voor de Gezondheidszorg moet volgens de minister `zichtbaar zijn in de zorg' en dient `objectief, onafhankelijk en op maat gesneden' te opereren. Dit is ook nodig omdat de instellingen door deregulering geleidelijk een grotere eigen verantwoordelijkheid krijgen. Behalve de Inspectie dient ook de raad van toezicht van een instelling het reilen en zeilen te bewaken.

Los van de nieuwe manier van werken moet de Inspectie strakker georganiseerd worden, zo werd al eerder duidelijk. De leiding dient meer greep te krijgen op de dagelijkse gang van zaken. Volgens Borst komt er door te snijden in de `overhead' meer ruimte voor het eigenlijke werk. Zij verwacht dat in 2001 `de effecten van de reorganisatie zichtbaar zijn in de manier van werken van de Inspectie'.