Zalm: uitgaven nu naar voren halen

Minister Zalm (Financiën) is bereid de extra uitgaven voor 2001 en 2002 nu al en in het komende jaar te besteden. De minister komt hiermee tegemoet aan de wens van de drie coalitiepartners in de Tweede Kamer.

Dat hebben ingewijden vanmorgen bevestigd. De Kamerfracties van PvdA, VVD en D66 deden hun voorstel voor een versnelling van de uitgaven vorige week in een gesprek met NRC Handelsblad.

Zalm bespreekt het voorstel vandaag in de ministerraad. Het versnellen van de uitgaven kost in totaal 2,2 miljard gulden meer dan in het regeerakkoord was voorzien.

Door tegemoet te komen aan de wens van de coalitie haalt de minister de angel uit de discussie over de meevallers.

PvdA en D66 willen extra investeren in onderwijs, zorg en milieu, waarvoor zij desnoods de gemaakte afspraken in het regeerakkoord hadden willen aanpassen. Dat schrijft voor dat inkomstenmeevallers (de komende twee jaar op 17,5 miljard gulden geschat) alleen mogen worden gebruikt voor aflossing van de staatsschuld en voor lastenverlichting. Meevallers in de uitgaven (naar verwachting 5,5 miljard gulden) mogen worden geïnvesteerd in zorg, onderwijs en milieu. De VVD wilde aan deze afspraken vasthouden, maar bleek zich wel te kunnen vinden in het naar voren halen van de uitgaven.

In het regeerakkoord is afgesproken dat dit jaar 5,3 miljard gulden aan extra uitgaven zou worden besteed. Zalm stelt nu voor om al dit jaar op het niveau van 2001 te gaan zitten, te weten 7,1 miljard gulden.

Voor 2001 wil de minister het niveau van 2002 hanteren, 9,3 miljard gulden extra uitgaven. Om deze uitgaven al dit en volgend jaar te kunnen doen, wil hij een deel van de meevaller aan de uitgavenkant gebruiken. Het gaat hierbij om het deel dat structureel is en elk jaar opnieuw kan worden ingeboekt.

Hoe de extra uitgaven precies zullen worden besteed, is nog niet duidelijk.

De komende weken zal Zalm gebruiken om in bilaterale gesprekken met de andere ministers de wensen van de verschillende departementen te inventariseren. In april zal dan duidelijk zijn welk departement extra geld krijgt en hoeveel.