Vergoeding geëist in Expo-zaak

Vijftien van de 21 beeldhouwers, die waren uitgenodigd en daarna afgewezen voor deelneming aan de Expo 2000 in Hannover, eisen een financiële vergoeding. Gaat de Stichting Nederland Wereldtentoonstellingen niet op hun eis in, dan stappen ze naar de rechter.

J. Houtman, advocaat van de beeldhouwers, zei vanmorgen binnen een week een voorstel van de stichting te verwachten.

Ruim anderhalf jaar geleden werden 21 beeldhouwers gevraagd deel te nemen aan een overzicht van Nederlandse beeldhouwkunst, in te richten in het park rondom het Nederlandse paviljoen in Hannover. Terwijl de voorbereidingen in volle gang waren, zag een nieuw aangetreden stichtingscommissie in oktober j.l. ineens van het plan af. De beelden zouden `de kwaliteit van het paviljoen aantasten', vond de commissie.

De beeldhouwers waren woedend en dreigden een kort geding aan te spannen wegens contractbreuk. Een alternatief plan om hun sculpturen deze zomer onder te brengen op vlotten met containers, acht kilometer buiten het terrein van de paviljoens, wezen de kunstenaars eerder deze week al af.