Predikant wil moslims bekeren

Hij gaat eerst Arabisch leren en boeken lezen over de islam. Marten de Vries (44), predikant van de gereformeerd vrijgemaakte kerk, heeft een nieuwe missie: de groeiende gemeenschap van moslims in Rotterdam.

Een predikant die zich richt op moslims? En gereformeerd vrijgemaakt nog wel. Dat zijn de orthodoxen, ze spreken van gristenen in plaats van christenen. ,,Behoudend'', noemt De Vries het zelf.

Hij studeerde theologie aan de gereformeerd vrijgemaakte Universiteit in Kampen, was missionaris in de townships van Zuid-Afrika en droeg de laatste jaren het evangelie uit in Spijkenisse. Daar woont hij ook, met zijn vrouw en zes kinderen. In het tot werkkamer omgebouwde tuinhuisje staan de woordenboeken Arabisch al klaar. Binnenkort hoopt hij de koran in de oorspronkelijke taal te kunnen lezen.

Waarom gaat hij zijn boodschap op moslims richten? De Vries: ,,Vroeger werden missionarissen uitgezonden, maar sinds de ontkerstening wordt de evangelisatie in Nederland steeds belangrijker. Er zijn afgedwaalden, er zijn Nederlanders die nooit christen zijn geweest en er zijn veel buitenlandse mensen die ook geen christen zijn.'' De kerk wist met de Hindoestanen contact op te bouwen, maar met de moslims niet.

Bij zijn afscheid als predikant in Spijkenisse maakte de kerkgemeenschap een collage van uitgeknipte portretten. De Vries laat trots het ingelijste kunstwerk zien: gezichten van mensen uit alle culturen. Met viltstift erboven staan enkele regels uit Mattheüs 28:19,20: ,,Ga dan heen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.'' Ziedaar het waarom.

De Vries: ,,Ál de volken, ziet u.'' Hij legt geduldig uit: ,,Niet alleen je eigen clubje, ook andere volken. Ons doel is het evangelie van Jezus Christus niet voor onszelf te houden, maar door te geven aan anderen.'' De gereformeerd vrijgemaakten zijn ook bezig een predikant vrij te stellen die zich op de Antilliaanse gemeenschap zal richten.

Hij voelt wel dat er iets wringt. ,,Waar ik voor sta, wordt juist bestreden door de islam.'' Bijvoorbeeld dat Jezus God zelf was, mens werd en aan het kruis is gestorven voor `onze' zonden. De Vries: ,,Dat wordt in de islam tegengesproken.''

Tegelijk voelt hij ,,verwantschap in moreel opzicht'' met de islamitische gemeenschap. Overheidsbeleid ten aanzien van pornografie, de seksuele moraal in Nederland. ,,Wat een moslim afschuwelijk vindt in Nederland, vind ik ook afschuwelijk.''

Zieltjes winnen is geen goede formulering, zegt hij. Immers: het is aan God. ,,Wij kunnen de boodschap doorgeven, het zaadje planten. God moet het zaad ontkiemen, zodat iemand ziet dat wij Jezus Christus delen.'' En als dat gebeurt, bent u dan blij? ,,Uiteraard.''

Het zal niet makkelijk zijn. Er wacht De Vries veel wantrouwen. Hij erkent dat onmiddellijk. ,,Natuurlijk, ik denk niet dat de moslimgemeenschap op mij zit te wachten.'' Hij hoopt op respect.

De Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond (SPIOR) voelt de verrichtingen van De Vries met scepsis. ,,Geen enkele islamitische organisatie zit te wachten op een gereformeerde predikant die uit is op zieltjes winnen, zelfs als hij er Arabisch voor gaat leren'', schrijft H. Severiens namens SPIOR.

En ook in de brede (vrijzinnige) protestantse kerk zal het initiatief met scheve ogen worden bekeken, geeft De Vries toe. ,,De brede oecumene zal het achterhaald vinden.'' Zowel SPIOR als de vrijzinnig protestanten zijn voor de dialoog, bij elkaar op bezoek gaan, met elkaar de problemen van deze geseculariseerde tijd bespreken. Severiens: ,,Als De Vries zegt `Jezus Christus is de weg' en een moslim zegt: `Allah is groot', dan schiet je niet zoveel op.''

Maar De Vries vindt een dialoog te vrijblijvend. ,,Dat is zo'n houding van: `Ik geef mijn mening graag voor een betere'. Zo zit ik er niet in. Jezus Christus is niet vrijblijvend. Hij wil graag bekend worden in de Arabische wereld en heeft mij erop uit gestuurd.''