Overleg Van Hoof met defensiebonden mislukt

De vakbonden voor defensiepersoneel stappen naar de rechter om duidelijkheid te krijgen over hun formele status in de onderhandelingen met staatssecretaris Van Hoof. Tot die tijd willen de bonden niet langer praten over de personeelsparagraaf van de Defensienota.

Het eerste formele overleg tussen de staatssecretaris over de personele maatregelen uit de Defensienota is gisteren volledig mislukt. Voorafgaand aan het overleg eisten de vier vakcentrales dat Van Hoof zou toegeven dat voor de maatregelen die hij voorstaat, de formele instemming van de bonden noodzakelijk is.

Van Hoof wilde die toezegging niet doen, maar hij was wel bereid de kwestie voor te leggen aan een arbitragecommissie.

In de tussentijd wilde hij inhoudelijk verder praten. Dit was voor de bonden onaanvaardbaar.

De vakbonden voor defensiepersoneel protesteren sinds november vorig jaar tegen de personeelsmaatregelen die zijn aangekondigd in de Defensienota 2000. De staatssecrecretaris wil met een `nieuwe personeelsstructuur' de krijgsmacht jonger, beter inzetbaar en goedkoper maken.

Zo moet het aantal beroepsmilitairen bepaalde tijd (BBT'ers, veelal soldaten) aan de `basis' van de organisatie worden vergroot. Als gevolg hiervan moeten de komende tien jaar 5.200 beroepsmilitairen onbepaalde tijd (onderofficieren, officieren) en burgerpersoneel afvloeien.

Grootste geschilpunt tussen de bonden en Defensie is de aangekondigde verhoging van het leeftijdsontslag voor militairen en de verlaging van de uitkering na ontslag. Op dit moment gaan militairen met functioneel leeftijdsontslag op hun 55ste, waarna ze tot hun 65ste gemiddeld 82,5 procent van hun laatstverdiende loon ontvangen.

Van Hoof wil deze ontslagleeftijd, in weerwil van de beoogde verjonging, verhogen tot 58 jaar. Tegelijkertijd wil hij de uitkering verlagen tot 70 procent.

Na het afgebroken overleg zei Van Hoof ,,zeer teleurgesteld'' te zijn dat de bonden niet inhoudelijk op door hem voorgestelde maatregelen wilden ingaan. Volgens Van Hoof heeft hij ,,substantiële financiële ruimte'' bedongen bij het kabinet om de bonden tegemoet te komen.

De bonden vinden de gang naar de rechter noodzakelijk, aldus woordvoerder T. Steenbeek. ,,Zonder duidelijkheid kan Van Hoof aan het einde van de rit alsnog zijn wil opleggen. Leg dan maar eens uit aan je achterban waarom je hebt onderhandeld.''