Oppositie vraagt naar dienstauto's

Oppositiepartijen in de Tweede Kamer willen dat premier Kok nadere uitleg geeft over de regels voor dienstauto's van bewindslieden.

De coalitiefracties reageren terughoudend op het bericht dat minister A. Peper (Binnenlandse Zaken) de regels voor dienstauto's overtreedt. De VVD vindt het een storm in een glas water. GroenLinks en de SP hebben schriftelijke vragen gesteld. Halsema (GroenLinks) wil dat Kok de antwoorden over de dienstauto's geeft in aanvulling op gevraagde uitleg over het zogenoemde Blauwe Boek. Het CDA sluit zich hierbij aan.

In het Blauwe Boek staan ook de regels voor buitenlandse dienstreizen. Hierover werden onlangs vragen gesteld, nadat was gebleken dat Binnenlandse Zaken het ticket van Pepers echtgenote had betaald voor een dienstreis naar de Antillen. Volgens het Blauwe Boek is dit in beginsel niet toegestaan.

Kok meldde echter vanmiddag dat deze regel de mogelijkheid inhoudt dat bewindslieden hun echtgenote meenemen als daar ,,goede gronden'' voor zijn. Het is de vrijheid van bewindslieden hierover zelf te beslissing. Kok meent dat Peper de regels formeel niet heeft overtreden.

Naar aanleiding van Pepers dienstauto vraagt Kant (SP) of Kok de cataloguswaarde van de regeringsbolides van alle bewindslieden openbaart.

De cataloguswaarde geldt als norm die niet overschreden mag worden. De auto van Peper, een Chrysler, zat daar in 1998 7.900 gulden boven.

Ook vraagt Kant naar het effect van deze overschrijding op een financiële tegemoetkoming die Peper eerder namens het kabinet voor alle bewindslieden invoerde. Dat gebeurde nadat de Hoge Raad bepaalde dat bewindslieden belasting moeten betalen over het privé-gebruik van dienstauto's.

Het kabinet besloot daarop die belastingbetaling te compenseren, afhankelijk van de cataloguswaarde. Kant wil weten of het juist is dat deze tegemoetkoming hoger is naarmate een minister de regels verder overtreedt.

Regeringsfracties PvdA en VVD vinden de overschrijding van de normen door Peper nauwelijks van belang. Pepers partijgenoot De Cloe (PvdA) meent dat het kabinet eerst zelf moet kijken hoe de interne afspraken worden nageleefd.

Luchtenveld (VVD) heeft ,,ook geen behoefte om een rel op te kloppen''. Zijn partij was ,,al geen voorstander van een te strikte regelgeving voor dienstauto's''.