Minder klachten over Schiphol

De Commissie Geluidhinder Schiphol (CGS) heeft vorig jaar 8,6 procent minder klachten binnengekregen terwijl het aantal vluchten is gestegen. In 1999 kwamen er 182.589 klachten van 10.258 personen. Het jaar daarvoor klaagden 12.549 mensen 199.828 keer. Het aantal vliegbewegingen nam toe van 380.000 in 1998 naar 393.600 vorig jaar. Volgens de commisie is de afname van het aantal klachten mede te danken aan inspanningen van de luchtvaartsector om de geluidshinder te verminderen, maar ook kan er sprake zijn van een zekere `klaagmoeheid' bij klagers. Zij namen in aantal met 18,3 procent af. De commissie wil onderzoeken waarom zoveel mensen minder klagen. (ANP)