Melkproducten apart bewaard

Nederlandse zuivelconcerns houden de melk van enkele tientallen melkveebedrijven met verzwakt melkvee apart. De maatregel is volgens de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) ,,eigenlijk niet nodig'' maar wordt genomen om het vertrouwen van consumenten en buitenlandse klanten niet te verliezen.

De enkele tienduizenden liters melk per week worden gescheiden verwerkt tot boter en melkpoeder. De producten worden bewaard tot de aard van de gezondheidsproblemen bij de bedrijven helder is. Al een jaar kampen koeien op melkveehouderijen met onduidelijke klachten. De dieren zijn verzwakt. De NZO benadrukt dat er noch door de zuivelbranche, noch door de rijksoverheid getwijfeld wordt aan de kwaliteit van de melk.