Krantenstrips

In het artikel over de krantenstrip Tottering-by-Gently (in de krant van donderdag 2 maart, pagina 27, Televisie & Radio) is een regel weggevallen. De betreffende passage over de hoofdpersonen Lord en Lady Tottering, Dicky en Duffy, moet luiden: Hun affiniteit met en kennis van de `moderne wereld' is beperkt: zo denkt Dicky bij fast food aan `het bediend worden door twee butlers' en Daffy gebruikt tot afgrijzen van haar kleinzoon de computermuis als voetpedaal. Maar over hengels, geweren en golfclubs, de juiste verhoudingen in een gin-tonic, en de bloedlijnen van paarden, honden en desnoods kinderen, hoef je ze niets wijs te maken.