Herstel

Door een technische storing is in de Amsterdamse editie van NRC Handelsblad van 25 februari een deel van de onderste regel van pagina 2 van het Cultureel Supplement weggevallen. Hierdoor werd een gedeelte van de brief van Erik Vos uit Den Haag onbegrijpelijk. De laatste zin van de eerste kolom had moeten luiden: `Hoewel ze nog geen maand in dienst is als kersverse voorzitter van de Raad voor Cultuur.' De zin aan het einde van de tweede en begin van de derde kolom had moeten luiden: `Is mevrouw Sorgdrager vergeten hoe ze aan haar baan als voorzitter van de Raad voor Cultuur is gekomen?' We bieden Erik Vos hiervoor onze excuses aan.