Correctie

In een passage van Maarten Doormans bespreking van Het boek van de beminnelijkheid, de jongste dichtbundel van Rogi Wieg (Boeken, 25 februari), is door een fout ter redactie in een geciteerde tekst het woord `werkwaardig' in `merkwaardig' veranderd, waardoor de daaropvolgende passage van de recensent onbegrijpelijk werd. Er had moeten staan:

``Wieg bezingt in `Van rechts naar links' het sonnet: `Het is een vorm. Het ligt mij aardig,/ soms omgekeerd, star en toch werkwaardig.' Als `werkwaardig' betekent dat er nog flink wat aan de sonnetten geschaafd en getimmerd moet worden, getuigen deze regels van zelfkennis die in deze poëzie niet altijd even zichtbaar is.''