Belgrado: aanval op vrije media

Het bewind van president Slobodan Miloševic heeft per decreet het onafhankelijke blad Vecernje Novosti ondergebracht bij de uitgeverij Borba, die wordt gecontroleerd door het bewind. Eerder had een rechtbank de privatisering van het blad – met 220.000 een van de grootste kranten van Servië en sinds het aantreden van hoofdredacteur Petar Simic zeer kritisch – geannuleerd, omdat bij die privatisering tien jaar geleden fouten zouden zijn gemaakt. Simic noemde de maatregel ,,slavernij, afgedwongen met terreur''. De OVSE beschuldigde gisteren Miloševic van een ,,terreurcampagne'' tegen de vrije media die zich niet beperkt tot Servië, maar zich uitstrekt tot Bosnië. Dit slaat op een onderzoek, dat de justitie van de Servische Republiek in Bosnië op last van een rechtbank in Belgrado instelt tegen het kritische Bosnisch-Servische blad Reporter. (Reuters)