VVD oneens met aanpak Hoogervorst

De VVD vindt de strengere aanpak van de WAO die staatssecretaris Hoogervorst (Sociale Zaken) gisteren heeft aangekondigd onvoldoende. Daarom blijft de VVD met oppositiepartij CDA in gesprek om te komen tot een intiatiefwetsvoorstel inzake de WAO.

De VVD-staatssecretaris hekelde gisteren de gelegenheidscoalitie van zijn eigen partij met het CDA. Volgens Hoogervorst is de WAO met in totaal 908.000 arbeidsongeschikten een te groot probleem om buiten de paarse coalitie om aan te pakken.

Het Kamerlid Wilders (VVD) is niet onder de indruk van de uitlatingen van Hoogervorst. ,,Als hij probeert draagvlak in de coalitie te krijgen, dan is dat prima. Dan doen wij het met het CDA'', zegt Wilders. Hij zegt wel blij te zijn dat er nu ,,enige beweging zit in het WAO-dossier''. Zo is hij positief over het plan van Hoogervorst om een sanctie aan bedrijven op te leggen als die te weinig doen om zieke werknemers te helpen en na één jaar het zogeheten WAO-dossier niet op orde hebben. Via een wetswijziging wil de staatssecretaris regelen dat de werkgever het loon doorbetaalt tot het WAO-dossier wel op orde is. Daarbij zal het gaan om enkele maanden. Dit betekent dat de WAO-keuring, die na één jaar ziekte moet plaatsvinden, wordt uitgesteld.

,,Hoogervorst gaat de goede kant op, maar je moet er geen wonderen van verwachten. Er zullen verdergaande maatregelen nodig zijn'', zegt Wilders. Dat Hoogervorst er op wil gaan toezien dat de keuringsregels naar de letter worden toegepast, vindt Wilders ook niet ver genoeg gaan. ,,Dat is geen verscherping. Gelukkig is het ook geen versoepeling.''

De PvdA is meer ingenomen met de aangekondigde plannen van Hoogervorst. ,,Hij lijkt eindelijk haast te maken met goed beleid'', zegt het Kamerlid Smits. Maar ook zij vraagt zich af of extra financiële prikkels voor bedrijven wel genoeg zijn om de WAO terug te dringen. ,,Bedrijven krijgen al behoorlijke prikkels.'' Ze pleit er vooral voor dat de uitvoeringsinstanties meer geld krijgen om zieke werknemers in het eerste ziektejaar beter te begeleiden. Ook zouden arbodiensten in die fase meer moeten doen.

Het CDA is vooral tevreden met de verruiming van het eerste ziektejaar, omdat de partij daar al lang voor pleit. ,,Het is aardig om te zien dat Hoogervorst dat nu ineens omarmt'', zegt het Tweede-Kamerlid Bijleveld. Zij wil met de VVD blijven praten, omdat met name in het eerste ziektejaar meer te doen. Een werknemer bijvoorbeeld die zelf te weinig doet, moet volgens het CDA worden gekort op zijn loon. Over deze ideeën gaat Bijleveld over twee weken verder praten met de VVD.

De VVD wil juist de keuring van mensen met psychische klachten aanscherpen.