Twaalf maanden geëist tegen cardioloog

Officier van justitie Grimbergen eiste vanmorgen een gevangenisstraf van twaalf maanden (waarvan zes maanden voorwaardelijk), eventueel om te zetten in dienstverlening, 120.000 gulden boete en een verbod om vijf jaar het beroep van arts uit te oefenen tegen een Arnhemse cardioloog. Hij stond terecht wegens oplichting en valsheid in geschrifte. De arts, die was verbonden aan het Streekziekenhuis Zevenaar, zou fraude hebben gepleegd bij onderzoek voor het farmaceutisch bedrijf Novartis. De cardioloog kreeg geld van het bedrijf voor elke patiënt die hij de cholesterolverlager Lescol gaf, maar hij declareerde meer patiënten dan hij daadwerkelijk het medicijn voorschreef. Hij streek op die manier bijna veertigduizend gulden op. Ook deed hij het in de dossiers van deze patiënten onterecht voorkomen dat ze het middel hadden gekregen en gaf hij hun namen door aan het bedrijf. Het ziekenhuis verwijderde de cardioloog begin 1999, toen de fraude aan het licht kwam.