Politici over islamitische scholen

Het aantal islamitische basisscholen is in twaalf jaar tijd fors gestegen. Inmiddels zijn er 30, verspreid door heel Nederland.

In Rotterdam lopen nu aanvragen bij de gemeente voor drie islamitische basisscholen en in september gaat de eerste islamitische middelbare school open in die stad. Islamitische scholen zijn per definitie `zwarte' scholen. Islamitische schoolbesturen hebben het grondwettelijke recht (artikel 23) om een school op te richten die past bij hun geloofsovertuiging, net als christelijke besturen. In de politiek is de oprichting van islamitische scholen altijd controversieel geweest.

F. Bolkestein (VVD): ,,Emancipatie met behoud van eigen identiteit heeft gefaald. Het wordt tijd dat islamieten zich aanpassen aan westerse normen en waarden, islamitische scholen zijn dus ongewenst.'' (2-12-1991)

R. Lubbers (CDA): ,,Emancipatie moet in eigen kring'' (8-12-1991)

J. Franssen (VVD): ,,De kwaliteit van onderwijs op islamitische scholen schiet ernstig te kort. Uit het oogpunt van integratie is het bovendien ongewenst.'' (13-1-1992)

W. van de Camp (CDA): ,,Vrijheid van onderwijs geldt ook voor moslims. De integratie zie ik niet in gevaar komen.'' (3-9-1998)

E. Lambrechts (D66): ,,Het liefst zie ik alle kinderen door elkaar op school zitten, maar ik denk dat dat niet realistisch is.' (3-9-1998)

C. Cornielje (VVD): ,,Islamitische scholen bemoeilijken de integratie van moslims.'' (25-9-1998)

M. Rabbae (GroenLinks): ,,Ik ben voorstander van islamitische scholen, maar alleen met een open vizier. De schoolbesturen moeten zich van hun verdraagzame kant laten zien.'' (17-12-1998)

S. Dijksma (PvdA): ,,Het is

nog maar de vraag of islamitische scholen goed zijn voor de

integratie, maar als christenen het mogen, waarom moslims

dan niet? Gelijke monniken,

gelijke kappen.''

(19-6-1999)

H. Dupuis (VVD): ,,Fundamentalistische moslimscholen zijn in strijd met de grondwet.'' (2-2-2000)