Personalia

De heer Janssen volgt als burgemeester van Soest de eervol ontslagen heer J. de Widt (VVD) op die per 1 februari gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid tot vervroegde uittreding.