Personalia

D. Appeldoorn wordt burgemeester van Steenderen. Appeldoorn (56) is lid van de PvdA. Hij is burgemeester van Finsterwolde en Sleen geweest en waarnemend burgemeester van Wisch en Schiermonnikoog. Hij volgt als burgemeester de heer S. Buddingh (CDA) op aan wie per 1 februari 2000 eervol ontslag is verleend wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.