Mogelijk heffing op vuurwerk

Minister Pronk (VROM) zint op invoering van een milieuheffing op vuurwerk. Een werkgroep krijgt van hem opdracht de haalbaarheid van zo'n heffing na te gaan. Dat blijkt uit het antwoord van de bewindsman op vragen van de SGP. Pronk vreest wel dat door de milieuopslag de vraag naar illegaal vuurwerk zal toenemen. Maar dat hoeft geen probleem te zijn, omdat sinds eind vorig jaar een nieuwe regeling van kracht is waarmee ,,optimaal'' tegen de handel in illegaal vuurwerk kan worden opgetreden, aldus Pronk. (ANP)