Minister Peper overtreedt regels voor dienstauto

Minister A. Peper (Binnenlandse Zaken) overschrijdt de regels voor dienstauto's van bewindslieden in vrijwel alle opzichten.

Zijn wagen heeft een 7.900 gulden hogere catalogusprijs dan de norm voor ministers toestaat. Ook de kilometerprijs van de auto is hoger dan de voorschriften van het kabinet toestaan. Peper overschrijdt deze norm jaarlijks met ten minste 1.890 gulden en maximaal 16.100 gulden. De minister kreeg kortingen van dealer en importeur van 13.000 gulden, wat de omvang van de overtreding drukt. Hieronder valt een `bekende Nederlander'-korting, een arrangement dat eerder door de Tweede Kamer is afgewezen.

Dit blijkt uit gegevens van de dealer, de leasemaatschappij, Binnenlandse Zaken en Verkeer en Waterstaat. Peper rijdt een Chrysler 300M 3.5 V6 24V LE. Als burgemeester van Rotterdam had hij al een Chrysler. Bij zijn aantreden op Binnenlandse Zaken, najaar 1998, maakte Peper duidelijk opnieuw een Chrysler te willen, hoewel hem door zijn ambtenaren driemaal anders werd geadviseerd.

Twee berekeningen uit 1998, die de leasemaatschappij voor Binnenlandse Zaken maakte, laten zien dat de minister de normen overtreedt. ,,De norm mag niet overschreden worden'', aldus de Normering Rijkspersonenauto's, gemaakt door Verkeer en Waterstaat. Ministeries moeten zelf naleving controleren.

De norm schrijft voor dat een auto van een minister 77 cent per kilometer (excl. BTW, incl. brandstof) mag kosten. Peper komt uit op ruim één gulden per kilometer, aldus een berekening van 16 december 1998. Daarmee overschrijdt Peper de norm met jaarlijks 16.100 gulden als hij 70.000 kilometer per jaar rijdt. Dit uitgangspunt hanteert het ministerie.

Binnenlandse Zaken stelt echter dat een eerdere berekening, van 18 september 1998, maatgevend is. Deze komt uit op een teveel van een kleine 3 cent per kilometer, een overtreding van 1.890 gulden per jaar. In deze berekening zijn kosten voor veiligheidsmaatregelen niet meegerekend, wat volgens Peper niet hoeft. Verkeer en Waterstaat bevestigt dit officieel. Maar op de afdeling van dat ministerie die naleving van de regels controleert, wordt gezegd dat deze argumentatie van Peper strikt genomen niet klopt. De geschreven regels bieden geen uitsluitsel.

Documenten over de dienstauto, die deze krant op Internet zet, bevestigen dat Pepers wagen een catalogusprijs van 109.900 gulden had. De norm was 102.000 gulden. Peper ontving 13.579 gulden kortingen om reclame te maken voor Chrysler. De Kamer maakte hiertegen eerder principieel bezwaar.

www.nrc.nl/Doc

: