Militairen woedend op Van Hoof

De vakbonden zijn woedend over de brief van staatssecretaris Van Hoof over de arbeidsvoorwaarden voor militairen.

Een woorvoerder van de bonden zei vanmorgen niet te verwachten dat het vandaag gevoerde overleg met de staatssecretaris iets op zou leveren. ,,Deze brief is een dictaat'', zegt T. Steenbeek, woordvoerder van het Centraal Actiecomité Defensie (CAC), waarin de defensiebonden zich hebben verenigd. ,,De brief schetst een nog zwarter beeld dan de somberste interpretatie van de Defensienota.''

In de Defensienota kondigt Van Hoof verschillende maatregelen aan om de krijgsmacht jonger en goedkoper te maken. Zo wil Van Hoof de verhouding van het aantal beroepsmilitairen onbepaalde tijd (BOT-ers, veelal onderofficieren en officieren) en beroepssoldaten bepaalde tijd (BBT-ers, veelal soldaten) omdraaien van 60-40 naar 40-60. Als gevolg hiervan moeten de komende jaren 5.200 personeelsleden, burgers en militairen, afvloeien. Tegelijkertijd met deze reductie wil Van Hoof - ondanks de beoogde verjonging van het personeelsbestand - de ontslagleeftijd voor militairen verhogen van 55 tot 58 jaar. Bovendien wil hij de diensteinderegeling - de uitkering die militairen ontvangen tot hun 65ste - verlagen van circa 82,5 procent naar 70 procent.

De bonden hebben al eerder geprotesteerd tegen de in de Defensienota aangekondigde maatregelen. De laatste brief is volgens woordvoerder Steenbeek ,,nog stringenter''. Zo stelt Van Hoof voor de verlaging van de diensteinderegeling in te laten gaan vanaf 1 januari 2001. Volgens woordvoerder Steenbeek is dit in tegenspraak met eerder uitlatingen. ,,Tijdens de behandeling van de Defensienota in de Kamer zei Van Hoof dat hij het 70-procent tarief geleidelijk wilde invoeren. Bovendien heeft Van Hoof eerder laten weten nadelige inkomenseffecten zoveel mogelijk te willen vermijden. Uit de doorrekening in de brief blijkt het tegenovergestelde.'' Mocht het overleg van vandaag mislukken, dan gaan de bonden verder met acties voorbereiden.