Langzamer rijden in Zeeland

Op de meeste binnenwegen in Zeeland mag straks nog maar 60 kilometer per uur worden gereden, in plaats van 80 zoals nu het geval is. De maatregel geldt niet voor provinciale wegen en doorgaande routes, die onder beheer van de provincie of Rijkswaterstaat vallen.

Met dit project, dat de naam `Zone-60' heeft gekregen en eind volgend jaar moet zijn afgerond, moet de veiligheid van weggebruikers worden vergroot. In een folder, voorzien van de tekst `Met 60...haal je de 80 wel!', signaleert het Waterschap Zeeuwse Eilanden dat snel rijdende automobilisten een gevaar vormen voor andere gebruikers van plattelandswegen, zoals tractorbestuurders, fietsers en skeelers.

Relatief gezien loopt het dunbevolkte Zeeland met het aantal verkeersongevallen landelijk voorop. In 1998 vielen er 42 doden, 376 mensen belandden na een verkeersongeluk in het ziekenhuis. Een groot deel van de ongelukken gebeurt op polderwegen, aldus een woordvoerder van het Waterschap. Ze zegt dat het dan niet gaat om ,,scheurende'' motorrijders – ,,als die zich misdragen doen ze dat op de snelwegen en de provinciale wegen'' – maar om ,,roekeloze automobilisten'' die de polderwegen steeds vaker als sluipweg gebruiken. ,,Zo hebben die in het buitengebied De Poel, vlakbij Goes, tal van fietsende scholieren van de sokken gereden.''

Het waterschap wil verder de kruispunten van een aantal wegen veiliger maken en het verkeer daar afremmen met ondermeer bloembakken. De bevolking wordt bij het project betrokken, onder meer door middel van hoorzittingen en discussiegroepen.