Kritiek uit Brussel `een ondersteuning'

Minister Brinkhorst (Landbouw) ziet de beslissing van de Europese Commissie om op grond van het slecht functionerende mestbeleid naar het Europese Hof van Justitie te stappen, als ,,een ondersteuning'' voor zijn nieuwe mestplan.

Brussel maakte gisteren officieel bekend het huidige mestbeleid van Nederland onvoldoende te vinden, omdat het niet voldoet aan de Nitraatrichtlijn, een Europese milieunorm. Op het ministerie van Landbouw werd al rekening gehouden met een mogelijke gang naar de rechter, omdat Nederland feitelijk niet aan de gestelde criteria voldoet.

Mocht het Europese Hof voor Justitie de Europese Commissie in het gelijk stellen over het eerdere mestbeleid, dan loopt Nederland de kans een boete van maximaal een half miljoen gulden per dag te moeten betalen voor de periode waarin het in gebreke is gesteld.

De motivatie voor de ingebrekestelling is tweeledig. Nederland heeft haar actieplan voor de richtlijn pas in 1997 in plaats van in 1995 ingeleverd, en het actieplan voldeed inhoudelijk niet aan de door Europa gestelde eisen. Het belangrijkste bezwaar van de commissie tegen het bestaande Nederlandse beleid is dat het niet voorziet in een direct beperking van de hoeveelheid mest die over het land mag worden verspreid. Nederland werkt met een mestboekhouding die voorziet in boetes als landbouwbedrijven te veel mest produceren.

Brinkhorst heeft inmiddels met zijn collega Pronk (milieubeheer) een nieuw mestplan, de Integrale Aanpak Mestproblematiek, opgesteld. De ministerraad is daar afgelopen vrijdag mee akkoord gegaan. Ook landbouworganisatie LTO-Nederland steunt dat plan op hoofdlijnen. Dat mestplan beantwoordt wel degelijk aan de door Europa gestelde milieugrenzen. Kern van het nieuwe beleid is dat veehouders met akkerbouwers afzetcontracten sluiten over mest. Veehouders die niet zo'n contract hebben gesloten, en dus een mestoverschot veroorzaken, moeten met hun bedrijf stoppen. Voor die gevallen is een financiële tegemoetkoming opgesteld. Brussel noemt het nieuwe plan dan ook ,,een veelbelovende stap in de goede richting''. De Commissie verwacht dat het nieuwe mestbeleid ,,verstrekkende gevolgen kan hebben voor de landbouwsector''.

Een woordvoerder van Brinkhorst laat weten dat de minister dan ook ,,buitengewoon blij'' is met de uitspraak van de commissie. Hij ziet die als een ondersteuning van zijn beleid. ,,Nu voldoen wij inderdaad niet aan de normen. Tegen die achtergrond hebben we het nieuwe plan opgesteld'', aldus de woordvoerder. Op detailpunten is de minister het niet met de commissie eens, maar hij ziet ,,de toekomst zonnig in''.