Globalisering leidt tot grote migratiegolf

Het aantal migranten in de wereld is omhooggeschoten naar minstens 130 miljoen en blijft waarschijnlijk explosief groeien onder druk van de groeiende globalisering. Dat meldt de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) in een vanmorgen vrijgegeven studie.

De internationale migratie neemt niet af door werk over te brengen naar arme landen, zoals wel wordt gesuggereerd. In werkelijkheid leiden de groeiende handels- en kapitaalstromen in de wereld er toe dat steeds meer mensen huis en haard verlaten op zoek naar werk elders in de wereld, aldus de ILO.

Daar komt volgens de organisatie bij dat de drastische prijsdalingen van reizen en communicatie de materiële en emotionele kosten van migratie verlagen. ,,Deze ontwikkelingen hebben veel mensen losgewrikt uit hun traditionele woonmilieus'', zei Peter Stalker, auteur van de nieuwe ILO-studie vanmorgen op een persconferentrie in Londen.

Stalker zei dat het aantal buitenslands wonende mensen is gestegen van 75 miljoen in 1965 naar 120 miljoen in 1990 en nu waarschijnlijk is opgelopen naar 130 miljoen. Als rekening wordt gehouden met illegale migratie ligt dat cijfer volgens de ILO-onderzoeker waarschijnlijk op meer dan 150 miljoen. Hij stelt dat de groeiende internationale goederen- en kapitaalstromen geen wereld scheppen met meer gelijke kansen overal en voor iedereen, maar de internationale migratie naar rijkere delen van de wereld juist stimuleren. De geïndustrialiseerde landen blijken sneller met het uitbuiten van de kansen die handel biedt, krijgen daardoor meer behoefte aan arbeid en trekken zo migranten van elders aan.

,,In zo'n wereld van winnaars en verliezers, verdwijnen de verliezers niet zomaar, maar proberen zij hun toevlucht elders te zoeken'', aldus Stalker. ,,Op de kortere termijn kan vrijhandel zelfs extra migratie stimuleren omdat de groeiende exporten vanuit rijkere landen naar armere landen daar werkloosheid kunnen veroorzaken in bepaalde sectoren '', stelt de ILO-studie.

Verder kunnen de effecten van internationale kapitaalstromen en nieuwe investeringen in ontwikkelingslanden ertoe leiden dat over de wat langere termijn de sociale structuren aldaar veranderen en losser worden. En ook dat bevordert internationale migratie.

Op lange termijn kunnen de migratieprikkels, volgens de ILO, worden verzwakt door de economieën van de arme, arbeiduitstotende landen hechter en dieper in die van de rijke wereld te integreren waardoor de internationale migratie over enkele decennia een tijdelijke oprisping zal blijken en geleidelijk zal afnemen. Niettemin worden de armste ontwikkelingslanden geconfronteerd met de immense taak aansluiting te vinden bij de rijke wereld. ,,Als dat niet lukt zal de migratiestroom voortduren'', aldus de ILO-studie. ,,Wat nu nog een sterke tijdelijke groei is, zal dan een permanente en onstuitbare vloed worden.''

Stalker zei dat de regeringen van geïndustrialiseerde landen de dynamische voordelen van de huidige migratie niet moeten negeren en eerder een positieve dan een negatieve invloed op de bedrijvigheid in hun landen zal hebben. ,,De economie werkt niet op basis van een vast aantal banen zodat nieuwkomers banen van autochtonen zouden afpakken'', aldus Stalker. ,,Dat is het vaste stookpaardje van antimigratie-activisten. Maar het omgekeerde is meestal waar. Migranten zorgen voor nieuwe dynamiek en voorspoed. Kijk hoe de Amerikaanse economie is aangedreven door immigratie.'' (Reuters)