Ganzen

In het artikel Vogels met gouden voeten (in de krant van zaterdag 26 februari, pagina 39) staat dat het Wageningse onderzoeksinstituut Alterra het ganzenbeleid evalueert in opdracht van de Vogelbescherming. Dit is onjuist. Het Jachtfonds van het ministerie van Landbouw is de opdrachtgever van het onderzoek.