Gak splitst zich in privaat en publiek

Het Gak splitst zichzelf op in een publiek en een privaat deel. Dat heeft de raad van bestuur van de uitkeringsinstantie gisteren bekendgemaakt. De splitsing is het gevolg van het voornemen van minister De Vries (Sociale Zaken) om de uitvoering van het publieke deel van de sociale zekerheid in een staatsbedrijf onder te brengen.

De publieke poot van het Gak die nu nog 60 procent van alle WW- en WAO-uitkeringen verstrekt, gaat uiteindelijk op in het Uitvoeringsorgaan Werknemersverzekeringen (UWV). De 12.000 werknemers gaan mee over naar het nieuw te vormen UWV. Gak Holding, de 1.700 werknemers tellende commerciële tak van het Gak die zich richt op reïntegratie en bemiddeling op de arbeidsmarkt, gaat commercieel verder en zal waarschijnlijk binnenkort worden overgenomen door bankverzekeraar Achmea.

De Gak Groep, die nu de aandelen van de beide Gak-onderdelen in handen heeft, draagt al zijn aandelen over aan de publieke poot van het uitkeringsbedrijf. De minister wil de aandelen, ter waarde van 81 miljoen gulden, samen met die van de vier andere uitkeringsinstanties onderbrengen in een stichting. Die stichting gaat de aandelen van het UWV beheren.

Het Gak heeft zichzelf juridisch enkele jaren geleden al gesplitst, om het onderscheid tussen publieke en private taken aan te brengen. Hiermee liep de uitkeringsinstantie vooruit op de voorgenomen privatisering van de sociale zekerheid die echter inmiddels is afgeblazen. Nu de uitkeringsinstelling een staatsbedrijf wordt, kan het private deel van het Gak, de Gak Holding, volgens bestuursvoorzitter E. de Jong het beste op eigen benen staan. ,,Een zo snel mogelijke ontvlechting is het beste voor de ontwikkeling van beide onderdelen''. Uit het vertrek van de algemeen directeur van Gak Nederland, G.J. Veentjer, blijkt dat de instantie niet gelukkig is met het kabinetsbeleid. ,,Als je eerst leiding hebt gegeven met het oog op privatisering, moet je niet blijven als de zaak de andere kant op gaat'', vindt Veentjer. ,,Dat zou ongeloofwaardig zijn.'' Ook directeur T.P.M. Hulsman, belast met strategie en innovatie bij Gak Nederland, vertrekt.