Excuses mogen geen ritueel worden 3

Wanneer premier Kok inderdaad tot het aanbieden van excuses overgaat, dan zal hij dat ook moeten doen tegenover alle Nederlandse oud-Indiëveteranen. Excuses, omdat zij opdracht kregen van de Nederlandse regering tot het op orde brengen van de situatie in Indonesië en omdat militairen in situaties werden gebracht waartegen zij niet allemaal opgewassen bleken en daardoor ontspoorden. Excuses omdat Indië-veteranen als dank voor hun diensten sinds jaar en dag vogelvrij zijn voor voortdurende vormen van diskwalificatie. Excuses, omdat de daden van degenen die de Nederlandse militairen verraadden en in de rug schoten, nu in een ander daglicht worden bezien. Excuses omdat van de Nederlandse militairen op grove wijze misbruik werd gemaakt.

Maar ook behoren excuses gemaakt behoren te worden tegenover het volk van de Zuid-Molukken en Nieuw-Guinea alsmede tegenover de hier aanwezige Zuid-Molukkers en Papoea's voor de wijze, waarop zij door Nederland werden bedrogen en verloochend. Excuses aan Indische Nederlanders, die door Nederland werden geforceerd `warga negara' te worden en pas, nadat hun leven in gevaar verkeerde, alsnog op armzalige wijze in Nederland werden opgevangen. Kok's voornemen om excuses te maken tegenover Indonesië is bovendien een waarschuwing voor alle jonge Nederlanders om zich wel driemaal te bedenken alvorens zich beschikbaar te stellen voor het militaire uitzendbureau, waarmee Nederland een goede indruk in het buitenland tracht te maken, zodat straks niet meer excuses behoeven te worden gemaakt.

    • P.J.G.A. Ego
    • Voorzitter Oud-Strijders Legioen