Deutsche Bahn voor 189 miljoen in het rood

De Duitse Spoorwegen (Deutsche Bahn) hebben vorig jaar in de gewone bedrijfsuitoefening een verlies geleden van 170 miljoen mark (189 miljoen gulden). Dat heeft de onderneming in Berlijn meegedeeld. Alleen dankzij buitengewone baten was er toch nog een winst, ook 170 miljoen mark groot (voor belasting).

Maar zelfs met die eenmalige baten is het resultaat nog altijd veel lager dan in 1998, toen 394 miljoen mark werd verdiend. Het is voor het eerst sinds 1994, toen het bedrijf ontstond uit een fusie tussen de spoorbedrijven van West- en Oost-Duitsland, dat er een negatief bedrijfsresultaat is.

De omzet steeg wel, met 3 procent tot 30,9 miljard mark. Dat het resultaat toch verslechterde, komt door steeds hogere afschrijvingen door de hoge investeringen. Verder loopt de staatsbijdrage terug.

Bovendien lopen de kosten van grote spoorprojecten uit de hand. De hogesnelheidslijn van Keulen naar Frankfurt en de megaprojecten in en rond Berlijn zouden volgens bronnen rond de Deutsche Bahn al 2,6 miljard mark duurder uitpakken dan gepland. Het spoorbedrijf gaat alle projecten nog eens onder de loep nemen en eventueel uitstellen.

Om de resultaten te verbeteren, kondigde de nieuwe topman Hartmut Mehdorn een reorganisatie aan. Wat die behelst, wilde hij nog niet zeggen. Volgens de Süddeutsche Zeitung wil het spoorbedrijf een kwart van de 241.000 banen schrappen.

De cijfers van Deutsche Bahn komen een dag nadat de Nederlandse Spoorwegen juist een winststijging kon melden. Toch zijn de cijfers niet met elkaar te vergelijken, omdat de kosten van aanleg en onderhoud van het spoor in Duitsland anders worden berekend dan in Nederland. (AFP, DPA)