Brussel wil teruggave landbouwsubsidies

De Europese Commissie gaat 275,5 miljoen euro (606 miljoen gulden) aan landbouwsubisidies van de EU-lidstaten terugvorderen, omdat de besteding niet volgens de regels gebeurde of de controle onvoldoende was.

Het gaat om subsidies in de periode 1995-1998. Het totaal aan terugvorderingen kan oplopen tot 500 miljoen euro, afhankelijk van overleg met enkele lidstaten.

Volgens Europees Commissaris Franz Fischler (landbouw) toont de maatregel ,,de vastbeslotenheid'' van de Commissie fraude te bestrijden, ook in sectoren zoals landbouw waar het de lidstaten zijn die bijna het gehele budget besteden. Volgens rapporten van de Europese Rekenkamer gebeurt 80 procent van fraude met EU-gelden in de lidstaten en niet in Brussel. Het totaal aan Europese landbouwuitgaven bedraagt 40 miljard euro per jaar (0,6 procent van het Europees bruto binnenlands product).

Frankrijk moet met 102,9 miljoen euro het meest terugbetalen, gevolgd door Italië (84,2 miljoen), Duitsland en Portugal (ieder 21,9 miljoen). Nederland is voor 0,4 miljoen euro aangeslagen, vooral wegens te laat uitkeren van geld.

Commissaris Fischler onderstreepte dat de Commissie geen genoegen neemt met louter papieren controles door de lidstaten, die zelf verantwoordelijk zijn voor de controlewerkzaamheden. Zo moeten Frankrijk, Italië, Duitsland en Groot-Brittannië geld terugstorten wegens ,,inadequate fysieke controle'' van producten waarvoor exportsubsidie is betaald. Fischler erkende dat de mogelijkheden van de Commissie voor fysieke controle beperkt zijn, maar dat nieuwe fotografische en satelliettechnieken zullen worden gebruikt. Volgens hem heeft het optreden van de Commissie al tot verbeteringen in de lidstaten geleid.