Bariton Goerne meester in hoog en laag

Met het Vocaal Festival nog maar net achter de rug, zette het Concertgebouw zijn reguliere Vocale Serie gisteravond in de Kleine Zaal voort met een recital van de jonge Duitse bariton Matthias Goerne. Als een van de weinige grote zangers van zijn generatie ontbrak Goerne op het festival, maar zijn recital met liederen van Franz Schubert viel nog net binnen de festivalmaand, en droeg dus het aanzien van een laatste toegift op alle eerdere festiviteiten.

Bijgestaan door Graham Johnson boog Goerne zich over liederen van Schubert op teksten van vijf dichters, onder wie Schiller en Klopstock, maar ook een lid uit Schuberts vriendenkring als de doodsminnende poëet Johann Mayerhofer.

In zijn gedicht Nachtstück laat Mayerhofer grassen lispelend een graf beschermen en bomen troostend neigen, maar Schubert maakt zelfs Mayerhofers beelden muzikaal aannemelijk, en in het tot leven wekken van die beelden bleek Goerne gisteravond een meester van lyrische en dramatische uitersten.

Anders dan zijn stemgenoot Thomas Hampson laat Goerne woorden voor zich spreken. De laagte van zijn stem bezit een duistere gruizigheid en met zijn hoogte laat hij grassen daadwerkelijk lispelen, zonder daarbij te vervallen in tekstillustrerende maniërismen. In een ruig lied als Der Kampf, hier evenzeer ruig verstoord door de schelle fluittonen van een gemankeerd gehoorapparaat, toonde Goerne de jeugdige span- en draagkracht van zijn stem, maar vooral de liederen waarin introverte en extraverte passages elkaar afwisselden, gaven Goerne en Johnson hier optimaal vorm.

Een lied als Über Wildemann bloeide vanuit pastorale lieflijkheid op tot een haast jolig dansende lentelofzang, en ook in het opwindende Im Walde deed Goerne de lage noten schokken met een brede diepte en de hoogte verlokken met zijn ranke falsetregister. Na de fijnzinnigheid van pianist Wolfram Rieger tijdens het recital van Hampson en sopraan Barbara Bonney, afgelopen week, deed het spel van Graham Johnson soms wat al te krachtdadig aan, maar in het laatst gezongen lied Abschied overtuigden Matthias Goerne en Graham Johnson van de bijzondere mogelijkheden van hun samenspel met een in warmbloedige intensiteit moeilijk te evenaren vertolking.

Concert: Matthias Goerne (bariton) en Graham Johnson (piano). Liederen van Franz Schubert. Gehoord: 29/2 Concertgebouw, Amsterdam.