VWN gaat fors korten en inkrimpen

VluchtelingenWerk Nederland (VWN) gaat het hoofdkantoor in Amsterdam fors inkrimpen en reorganiseren. Ze gaat de circa vierhonderd afzonderlijke lokale afdelingen – georganiseerd in stichtingen – bundelen in 40 zogenoemde clusters. Een deel van de taken die nu nog door het hoofdkantoor worden uitgevoerd zullen worden overgedragen aan de clusters.

Dat heeft de nieuwe voorzitter van VluchtelingenWerk Nederland, oud PvdA-politicus H. van den Bergh, vanmiddag desgevraagd meegedeeld.

VluchtelingenWerk is de grootste belangenorganisatie voor asielzoekers in Nederland. Ze verkeert al tijden in bestuurlijke en organisatorische problemen. Van den Bergh weet niet hoeveel van de ruim 150 banen op het hoofdkantoor van VluchtelingenWerk zullen verdwijnen. De bestuursvoorzitter acht gedwongen ontslag ,,vrijwel'' uitgesloten.

Ingrijpende maatregelen zijn nodig omdat anders ,,onvermijdelijk [...] het (financiële) einde van VluchtelingenWerk Nederland'' aan de orde is, zo staat in het `programma vernieuwing VluchtelingenWerk Nederland' dat het bestuur van de organisatie nu heeft opgesteld. Zonder ingrijpende sanering zou VluchtelingenWerk Nederland de komende tijd een jaarlijks structureel tekort van 7 à 8 miljoen gulden hebben, aldus Van den Bergh.

Voor de korte termijn zijn enkele maanden geleden al verschillende maatregelen genomen, zoals een vacaturestop en beperking van overige uitgaven.

Van den Bergh gaat het bestuur van de vereniging compleet vernieuwen, zo staat in het programma. Het bestuur komt daarbij meer op afstand te staan van de directie en de rest van het apparaat. Onduidelijk is of de vier huidige bestuursleden zullen worden vervangen door nieuwe, zoals een externe consultant onlangs heeft geadviseerd. Van den Bergh was vanmiddag zeer te spreken over hun inbreng. Van den Bergh wil bovendien veel meer vluchtelingen bij het werk van de vereniging betrekken. Het vernieuwingsprogramma zal eind deze maand worden besproken in de verenigingsraad, het hoogste orgaan van VluchtelingenWerk Nederland.