Verzekeraars naar rechter voor groter budget thuiszorg

Verzekeraars stappen naar de rechter om staatssecretaris Vliegenthart (Welzijn) te dwingen snel het budget voor de thuiszorg te verruimen. Zij hebben het extra geld nodig omdat de rechter onlangs bepaalde dat zij verplicht zijn klanten ,,binnen een redelijke termijn'' de benodigde huishoudelijke hulp te bieden.

De verzekeraars kunnen Vliegenthart niet zelf voor de rechter dagen, omdat de toewijzing van het geld geschiedt via het landelijke tarievenbureau CTG. Om toch te komen tot een proefproces heeft verzekeraar Univé voor twee miljoen gulden extra zorg ingekocht bij een thuiszorgorganisatie. Verwacht wordt dat het landelijke tarievenbureau CTG die transactie zal afkeuren. Daarna kan Univé naar het College van beroep voor het bedrijfsleven stappen om dit besluit aan te vechten.

Als de rechter vervolgens het CTG in het ongelijk stelt, moet Vliegenthart met het extra geld over de brug komen. Het zou landelijk gaan om een bedrag tussen de 150 en 230 miljoen gulden.

Vliegenthart schreef de Kamer onlangs dat de `zorgkantoren' (de regionaal dominante verzekeraars) tot dusver niet hebben aangegeven dat hun budget voor thuiszorg tekortschiet. Ook wijst zij erop dat dit jaar al bijna driehonderd miljoen gulden extra beschikbaar is gesteld voor de aanpak van wachtlijsten. Ze gaat wel met de partijen praten over mogelijkheden de wachtlijsten sneller te verkleinen.

Het CTG besloot vorig week de vraag van verzekeraars en thuiszorgorganisaties om meer budget aan te houden. Het wil eerst van Vliegenthart weten hoeveel extra geld zij beschikbaar stelt voor het wegwerken van de wachtlijsten. Het CTG meent dat het niet kan beslissen zo lang de staatssecretaris het budget niet heeft uitgebreid.

Overigens zet ook het CTG vraagtekens bij de roep om extra geld. Het vindt dat eerst gekeken moet worden naar mogelijkheden om de efficiency in de thuiszorg te verbeteren. Onderzoek leert dat de ene instelling voor honderd gulden aanzienlijk meer diensten levert dan de andere. Ook zouden de eigen reserves bij de thuiszorg (zeker vierhonderd miljoen gulden) moeten worden ingezet. Bovendien moet de instelling aantonen dat het extra personeel kan aantrekken: Lukt dit niet, dan moet er ook geen extra geld naar toe, aldus het CTG.