Stellingen

Een groep voorwerpen geordend van minst naar meest gebruikt wordt ook wel ten onrechte een puinhoop genoemd.

G.C. LANGELAAR, TU Delft

Meisjes die geen broers hebben kiezen vaker exact.

L. POOT,

Rijksuniversiteit Groningen

Rechten neigen te veranderen in diensten waarvoor de burger dient te betalen.

F.D. VAN DEN BERG,

TU Delft

Iemand de waarheid zeggen is hard, iemand de waarheid onthouden is nog veel harder.

B. HOOMANS,

Universiteit Twente

Het oversteekgedrag van de gemiddelde Nederlandse eend pleit duidelijk vóór de evolutietheorie.

M. ASIN,

TU Delft

Alle moeite die gedaan wordt om het autorijden onaantrekkelijk te maken, suggereert dat het aantrekkelijk maken van het openbaar vervoer reeds opgegeven is.

M.R.A. VAN VLIET,

TU Delft