PERSONALIA

Oud-bisschop dr. Paul Verschuren van Helsinki is op 19 februari op 74-jarige leeftijd in de Finse hoofdstad overleden. Dat heeft de congregatie van de Priesters van het Heilig Hart van Jezus, belast met de verbreiding van het RK-geloof in Scandinavië, bekendgemaakt. Verschuren, geboren op 26 maart 1925 in Asten, werd in 1964 vicaris en in 1967 bisschop van Helsinki. Daar volgde hij de Nederlander dr. G. Cobben op. Het bisdom Helsinki, het enige van Finland, telt ruim 7.000 parochianen. Anderhalf jaar geleden werd Verschuren wegens ziekte uit zijn ambt ontheven. Hij sprak vloeiend Zweeds en Fins, was jarenlang voorzitter van de Noord-Europese bisschoppenconferentie en gold als een warm pleitbezorger van de oecumene.