PERSONALIA

In Bloemendaal is maandag dr.ir. Henk van Riessen, oud-hoogleraar wijsbegeerte aan de Vrije Universiteit, op 88-jarige leeftijd overleden. Van Riessen promoveerde in 1949 op de invloed van de techniek op de filosofie. Twee jaar later werd hij bijzonder hoogleraar in de Calvinistische wijsbegeerte in Delft en Eindhoven. In 1962 werd hij hoogleraar aan de VU. Van Riessen was zeer actief in het verzet, werkte voor de Stichting 40-45 en was als secretaris van de ARP nauw betrokken bij de verkennende besprekingen over de fusie met KVP en CHU, maar sloot zich in 1980 aan bij de RPF.