Onderzoek milieuschade IJzeren Rijn

België heeft gisteren zijn verzet laten varen tegen het Nederlandse voornemen een milieuonderzoek te doen langs het tracé van de IJzeren Rijn, de spoorlijn van Antwerpen via Roermond naar het Ruhrgebied.

Pas na een milieuonderzoek kan volgens de Nederlanders de historische spoorlijn weer in bedrijf worden genomen.

Dit bleek gisteren tijdens een ontmoeting van minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) met haar Belgische collega Durant in Den Haag. Eerder hadden de Belgen er steeds op aangedrongen bij Netelenbos af te zien van zo'n tijdrovende milieu-effect-rapportage (MER).

Den Haag betoogde echter dat dit op grond van de Europese regels noodzakelijk is omdat de lijn dwars door het waardevolle natuurgebied `De Meinweg' ten oosten van Roermond loopt.

Wel liet een woordvoerder van Durant vanmorgen weten dat de Belgen ervan uitgaan dat de MER zo snel mogelijk wordt afgerond. Voor eind 2001 moeten er treinen kunnen rijden over de spoorlijn, die in 1991 buiten gebruik werd gesteld.

Dat is eerder dan Netelenbos in gedachten heeft. Die gaat ervan uit dat de treinen pas op zijn vroegst in 2002 zullen gaan rijden. Eind vorig jaar sprak ze zelfs nog van 2003. Dit alles bovendien op voorwaarde dat de MER uitwijst dat er geen onherstelbare schade wordt aangericht aan de natuur, als er een beperkt aantal goederentreinen per dag over de lijn gaat rijden.

Hoewel beide zijden gisteren nader tot elkaar kwamen, onderstreepten ze dat er nog geen definitief akkoord is over de kwestie. Zo gaat België er nog steeds van uit dat het historische tracé na afronding van de MER voorgoed in gebruik blijft.

De Nederlanders daarentegen willen voor de langere termijn op zoek naar een alternatief tracé om `De Meinweg' te sparen. Ook de meerderheid van de Tweede Kamer steunt Netelenbos bij deze aanpak.

De twee ministers zullen hun overleg eind deze maand voortzetten in de marge van de volgende Transportraad van de EU-verkeersministers. Ook hun Duitse collega zal zich dan weer bij hen voegen.