Hoogervorst voorstander scherpere WAO-keuring

De toename van het aantal WAO'ers is geen vrijbrief om dan maar soft te zijn, vindt staatssecretaris Hoogervorst.

Hij wilde het probleem niet bagatelliseren. Maar staatssecretaris Hoogervorst (Sociale Zaken) vond het vanmorgen wel even nodig om de WAO in perspectief te plaatsen. De zorgwekkende groei van het aantal arbeidsongeschikten, naar 908.000, is voor een belangrijk deel het gevolg van de economische groei, zei hij. In 1999 zijn er 200.000 banen bijgekomen, en dus zijn 200.000 extra mensen verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Dat leidt tot extra instroom. ,,Het aantal WAO-ers als percentage van de beroepsbevolking is licht gedaald. Bovendien heeft 22 procent van de WAO'ers gedeeltijk werk.'' Maar de WAO is wel een groot sociaal probleem, erkende VVD'er Hoogervorst vanmorgen bij de presentatie van een rapport van de Teldersstichting, het wetenschappelijk bureau van de VVD, over liberalisering van de economie. Vergeleken met andere Europese landen loopt Nederland immers ver uit de pas op het punt van het aantal arbeidsongeschikten. Hoogervorst: ,,De WAO is een lelijke plek op de glanzende conduitestaat van de Nederlandse polder.'' Hij haalde vervolgens uit naar zijn eigen partij. Het Kamerlid Wilders (VVD) kondigde vorige week aan met oppositiepartij CDA een initiatiefwetsvoorstel voor te bereiden om de WAO-keuring voor mensen met psychische klachten aan te scherpen. Hoogervorst: ,,Ik sta open voor elke suggestie. Tegelijkertijd is duidelijk dat ingrijpende plannen voor de WAO niet kunnen slagen zonder draagvlak in de coalitie. Daarvoor is het probleem van de WAO een maatje te groot.'' Daarmee gaf hij impliciet aan de gelegenheidscoalitie weinig productief te vinden, en sloot hij zich in feite aan bij PVDA-fractieleider Melkert. Die noemde Wilders dit weekeinde ,,de wildebras van de VVD''.

Maar Hoogervorst nam tegelijk ook afstand van PvdA-fractieleider Melkert, die de staatssecretaris ,,te soft'' noemde en hem opriep tot krachtiger optreden inzake de WAO. ,,Die uitnodiging geldt wederzijds'', zei Hoogervorst. Hij wees er op dat door toedoen van een groot deel van de Tweede Kamer, inclusief de PvdA, de afgelopen jaren de keuringsregels voor mensen met vage klachten waren versoepeld. Die regels wil Hoogervorst aanscherpen. Een objectieve medische diagnose moet weer de basis zijn bij de keuring. ,,Ik reken er op dat de PvdA beseft dat verruiming van de toetredingsregels niet meer aan de orde kan zijn.''

Werknemers met psychische klachten krijgen volgens de staatssecretaris veel te snel het label ,,volledig arbeidsongeschikt''. Voor hen wordt het erg moeilijk nog terug te komen. Lang niet altijd komt er bij een dreigende afkeuring een arbeidskundige aan te pas, die bekijkt wat een zieke werknemer nog kan. Dat moet veranderen, vindt Hoogervorst. Ook moeten artsen veel beter verslag doen van hun werk, zodat er een second opinion mogelijk is. Daarmee wordt het ook mogelijk dat uitvoeringinstellingen worden bijgestuurd als ze te soepel met de regels omgaan. Want er blijkt groot verschil te zijn tussen de vijf uitvoeringsinstellingen. ,,Onbegrijpelijk groot'', zei Hoogervorst. Bij Cadans, verantwoordelijk voor de zorgsector, wordt 85 procent van de mensen volledig afgekeurd, terwijl dat bij USZO (onderwijs) maar 40 procent is.

Dat hij niet `te soft' is, liet Hoogervorst ook blijken door een scherpe maatregel af te kondigen. Werkgevers die in het eerste ziektejaar van een werknemer met hun arbodienst te weinig doen en diens WAO-dossier niet op orde hebben, kunnen rekenen op een sanctie. Met een wetswijziging wil hij regelen dat deze werkgevers het loon moeten doorbetalen tot het dossier wel op orde is.