Hoogervorst botst met VVD over WAO-plan

Staatssecretaris Hoogervorst (Sociale Zaken) neemt afstand van zijn eigen partij, de VVD, inzake de WAO. Het probleem van de arbeidsongeschiktheid is volgens hem te groot om buiten de coalitie aan te pakken. Het Kamerlid Wilders (VVD) kondigde vorige week aan vóór de zomer samen met het CDA met een initiatiefwetsvoorstel te komen om de instroom van mensen met psychische klachten in de WAO te beperken.

Hoogervorst zei vanmorgen ,,open te staan voor elke suggestie'', maar hij onderstreepte dat ,,ingrijpende plannen voor de WAO niet kunnen slagen zonder draagvlak in de coalitie. Daarvoor is het probleem van de WAO een maatje te groot''. Hij deed zijn uitspraken bij de presentatie van een rapport van het wetenschappelijk bureau van de VVD over liberalisering van de economie.

Hij wees er ook op dat het plan van de gelegenheidscoalitie weinig kans van slagen heeft, omdat VVD en CDA geen meerderheid in de Tweede Kamer hebben. ,,Ze zullen de coalitie nodig hebben. Want ik denk niet dat de SP en GroenLinks een strengere aanpak zullen steunen.''

Hoogervorst noemde het hoge aantal arbeidsongeschikten ,,een lelijke plek op de glanzende conduitestaat van de Nederlandse polder''. Hij zei ook dat de instroom toeneemt door de hoge economische groei. Daardoor werken er meer mensen en zijn dus meer mensen verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Vooral laaggeschoolden, met een hoog WAO-risico, zijn de afgelopen jaren tot de arbeidsmarkt toegetreden.

Hoogervorst haalde uit naar PvdA-fractieleider Melkert, die zijn aanpak eerder deze week ,,te soft'' noemde. Volgens de staatssecretaris heeft met name de PvdA ervoor gezorgd dat er soepelere keuringsregels zijn gekomen. Dat moet anders. De regels worden niet strenger, maar Hoogervorst wil er wat tegen doen dat werknemers met vage klachten vaak worden afgekeurd. Hoogervorst wil het toezicht op de naleving van de keuringsregels verbeteren. ,,Ik reken erop dat ook de PvdA beseft dat verruiming van de toetredingsregels niet meer aan de orde kan zijn.''

Hoogervorst vindt dat er veel aan de WAO-problematiek wordt gedaan. Het stelsel van sociale zekerheid wordt gewijzigd en de vijf uitvoeringsinstellingen worden samengevoegd. ,,Er komt een heldere structuur. Nu is het versnipperd. Niemand is de baas. Nu is het schier onmogelijk om daar leiding aan te geven.'' Hij kondigde aan werkgevers harder aan te pakken als ze in het eerste ziektejaar te weinig doen. Vaak blijken WAO-dossiers na het eerste ziektejaar onvolledig te zijn. De staatssecretaris wil via een wetswijziging bereiken dat werkgevers het loon doorbetalen tot het dossier op orde in.

WAO-KEURING: pagina 2