Dit is een artikel uit het NRC-archief

Oorlog

Geert Mak herziet in boek passage over ex-SS'ers in Indië

De schrijver Geert Mak zal in de nieuwe, vijfde druk van zijn boek De eeuw van mijn vader een passage herzien over Nederlandse ex-SS'ers die in de jaren 1945-'50 in het toenmalige Nederlands-Indië in het Nederlandse leger zouden hebben gediend.

In De eeuw van mijn vader schrijft Mak dat er een flink contingent oud-SS'ers met de Nederlandse troepen was meegekomen en zo de kans kregen om zich te `rehabiliteren'. ,,De reden lag voor de hand'', aldus Mak in zijn boek. ,,Het Nederlandse leger kon op deze manier beschikken over grote aantallen ervaren en goed getrainde soldaten. Volgens regeringsstukken die later zijn vrijgegeven betrof het hier zo'n vijftien à dertigduizend man, minstens een op de zes uitgezonden militairen.''

In antwoord op een brief van P. van der Gaag uit Barendrecht, waarin deze wees op de onjuistheid van deze passage in De eeuw van mijn vader, schrijft Mak dat Van der Gaag helemaal gelijk heeft. Maks brief werd onlangs gepubliceerd in het nieuwste nummer van De Opmaat, het tijdschrift over veteranen `in oorlog en vrede'. Hierin schrijft Mak verder dat hij zich opnieuw in `die zogenaamde SS'ers in Nederlands-Indië' heeft verdiept. Hij geeft toe dat zijn bron, Chris van Esterik in een artikel NRC Handelsblad in 1984, zijn `zaak niet kan hard maken.' ,,Het memorandum waar Van Esterik op doelt, blijkt nooit meer dan een plan te zijn geweest'', schrijft Mak aan Van der Gaag. ,,Volgens Peter Romein van het RIOD is er inderdaad, zoals u schrijft, geen enkel bewijs dat het ooit is uitgevoerd [...] Ik vind het beroerd dat ik zo de plank heb misgeslagen, al weet ik dat sommige fouten in zo'n omvangrijk historisch werk bijna onvermijdelijk zijn. Maar ik ben u zeer dankbaar voor uw interventie. Het gaat toch uiteindelijk om de waarheid.''