Fractie CDU-CSU kiest vernieuwer tot voorzitter

De Duitse parlementariër Friedrich Merz is gisteren tot nieuwe voorzitter van de CDU/CSU-fractie in de Bondsdag gekozen. De verkiezing van Merz is een eerste stap op weg naar vernieuwing van de CDU.

De CDU is door de Kohl-affaire in grote problemen geraakt. Merz, die de afgetreden Wolfgang Schäuble opvolgt, staat voor een breuk met het tijdperk-Kohl. Hij heeft de handelwijze van de oud-kanselier – met zijn illegale rekeningen en zijn weigering de namen van donateurs te noemen – ,,miserabel'' genoemd. Ook heeft hij Kohl er openlijk van beschuldigd de oorzaak te zijn van de ,,diepste crisis in de 50-jarige geschiedenis van de partij''.

Vorige maand besloot niet alleen Wolfgang Schäuble het bijltje er bij neer te gooien als partijleider en fractievoorzitter, ook het hele bestuur van de fractie trad terug opdat een nieuwe onbelaste ploeg kan aantreden.

De strijd om het CDU-voorzitterschap woedt nog in volle hevigheid voort. Partijsecretaris Angela Merkel, oud-minister Volker Rühe en mogelijke overgangskandidaten als Bernhard Vogel (minister-president van Thüringen) zijn in de race. Pas op 20 maart wil het bestuur een kandidaat voorstellen die op het partijcongres in april moet worden gekozen.

Het nieuwe fractiebestuur, dat gisteren werd gekozen, heeft een sterker liberaal-economisch karakter. De jonge, energieke Merz geldt als een moderne conservatieve politicus. Met Merz als voorzitter, die tevens financieel-economisch expert is, en de CSU'er Horst Seehofer als nieuwe specialist voor sociale politiek wil de oppositie een zwaarder accent zetten op de noodzakelijke vernieuwing van het sociale-zekerheidsstelsel. De regering van bondskanselier Gerhard Schröder (SPD) heeft op dit terrein nog nauwelijks initiatieven genomen.

Ook wil Merz het Europabeleid tot Chefsache maken. Merz kent de Europese problematiek goed, aangezien hij in 1989 lid was van het Europees Parlement. Met de Beierse CSU-leider Edmund Stoiber heeft Merz onlangs gesproken over de toekomstige marsroute op het gebied van de EU. CDU en CSU bepleiten met het oog op de uitbreiding van de Europese Unie een Europa van twee snelheden, waarbij de zes kernlanden die bij de oprichting waren betrokken, een grotere rol spelen.

De positie van CDU/CSU blijft ondanks haar oppositierol in Duitsland belangrijk, omdat in veel deelstaten christen-democraten regeren. Door hun meerderheid in de Bondsraad kunnen ze beslissingen van de regering torpederen. Vooral op het gebied van de Europese politiek willen de zestien minister-presidenten nogal eens een harder standpunt innemen, omdat beslissingen uit Brussel direct gevolgen hebben voor hun regio.