Flessenhals A2 na Vianen verbreed

Het tracébesluit voor de verbreding van de A2 tussen Vianen en Den Bosch is getekend door minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) en minister Pronk (VROM). Het wegdeel is een beruchte flessenhals bij de doorstroming van het autoverkeer. Tussen de knooppunten Everdingen en Deil wordt de rijksweg A2 tot twee keer drie rijstroken verbreed en er komt een nieuwe langere brug over de Linge. Tussen Zaltbommel en het knooppunt Empel wordt de weg eveneens verbreed tot twee keer drie rijstroken. Er komt geen tweede nieuwe Maasbrug. De op- en afrit Hedel wordt opgeheven. Over een lengte van twaalf kilometer komen geluidsschermen en -wallen. De maatregelen kosten 811 miljoen gulden. De werkzaamheden beginnen vermoedelijk in 2005, verlies aan natuurwaarden wordt gecompenseerd. De rijksweg A2 loopt van Amsterdam naar Maastricht.