De tentakels van ABN Amro

De verstrengeling van HBG, ABN Amro en Boskalis levert ongebruikelijke tegenstellingen op nu de laatste een bod doet op de eerste. In het midden staat de bank: HBG-adviseur en Boskalis-aandeelhouder.

,,Heb je wel eens aan de Belgen gedacht'', vroeg huisbankier ABN Amro op 9 december vorig jaar aan Jan Veraart, voorzitter van de raad van bestuur van Hollandsche Beton Groep (HBG), Neerlands grootste bouw- en baggerconcern. En sinds jaren een prominente klant van de grootste bank van Nederland, ABN Amro.

ABN Amro is een gewild financieel adviseur voor bedrijven die op overnamepad zijn. Zij heeft her en der zelf aandelenbelangen in ondernemingen, zoals vijf procent in het kapitaal van baggeraar Boskalis, die vorige week een vijandig bod aankondigde op HBG. In het Nederlandse bedrijfsleven kan weinig gebeuren, of ABN Amro weet ervan of heeft er de hand in.

,,Ik mag er nog wel eens komen'', zei Veraart afgelopen maandag in een persgesprek over zijn huisbankier. Een van zijn voorgangers, J. Endtz, was commissaris bij ABN Amro. In 1997 verstrekte de bank een achtergestelde lening van 170 miljoen gulden om de financiële buffers van HBG te versterken. De bank financierde afgelopen zondag ook de Stichting HBG, die door de aankoop van speciale aandelen nu de helft van het HBG-kapitaal bezit.

Ja, zei Veraart in december tegen zijn huisbankier, een jaar geleden had hij nog met de Belgen gepraat. Maar hun aandeelhoudersstructuur is niet zo simpel: verschillende groepen met verschillende belangen. Nee, zei ABN Amro, alle aandeelhouders willen wel. De Deme, een van de zes grote baggerfirma's die de wereldmarkt beheersen, was kennelijk te koop. Vijf dagen later zat Veraart bij de grootaandeelhouder van Deme, de investeringsgroep Ackermans & van Haaren.

De suggestie van ABN Amro om in België rond te kijken, kwam vijf maanden na het beëindigen van fusie- en/of overnamegesprekken met Boskalis. De rol van ABN Amro is des te opmerkelijker omdat de bank ook nauwe banden heeft met Boskalis. Zonder de coulance van een bankensyndicaat, aangevoerd door toekomstig ABN Amro-topman R. Groenink, had Boskalis niet meer bestaan, zo hoog waren de verliezen in de jaren tachtig op de aanleg van een gaspijpleiding dwars door Argentinië. Uit de nasleep dateert ABN Amro's aandelenpakket.

In de personele sfeer zijn er nu de strijd om de ,,hegemonie in de bagger'' door de verstrengeling van HBG, ABN Amro en Boskalis zeer ongebruikelijke belangentegenstellingen. De voormalige voorzitter van de raad van bestuur van de bank, R. Nelissen, inmiddels commissaris, staat nu lijnrecht tegenover ,,zijn'' president-commissaris bij ABN, A. Loudon.

Nelissen secondeerde de afgelopen weken als president-commissaris van Boskalis diverse malen bestuursvoorzitter R. van Gelder in de gesprekken met HBG. Tegenover hen: president-commissaris Loudon van HBG en Veraart. De delegaties weerspiegelen de grote belangen: commissarissen zijn controleurs, staan op afstand, maar bij majeure beslissingen is de president-commissaris nauw betrokken.

Op 23 februari krijgt HBG het laatste voorstel van Boskalis. ,,En wil je nu antwoorden'', zo verwoordt Veraart de sfeer. De HBG-ers wijzen het af. De volgende ochtend staat het in Het Financieele Dagblad en de Belgische De Financieel Economische Tijd.