Collegegeld teruggeëist van UvA

Een vader van twee studenten communicatiewetenschap eist teruggave van collegegeld en kosten van levensonderhoud.

Vader J.Weil wil geld terug van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Hij heeft veel kosten gemaakt voor de studie communicatiewetenschap van zijn dochters aan de UvA. Het gaat om ruim elfduizend gulden collegegeld en een onbekend, maar groot bedrag aan kosten in het levensonderhoud. ,,De studie was het waard, dacht ik altijd. Bovendien haalden ze prima cijfers'', verklaart hij desgevraagd.

Toch kreeg hij een vermoeden dat de kwaliteit van de opleiding te wensen overliet. Zijn dochters, allebei tweedejaars student, hoefden nauwelijks colleges te volgen en maakten te eenvoudige tentamens. ,,Ze haalden het ene tentamen na het andere. Dat zorgde ervoor dat ik een beetje in slaap ben gesust en dacht dat alles goed zat'', aldus Weil. Hij merkte verder dat de onderwijsbegeleiding onder de maat was. ,,Er is geen gekwalificeerd onderwijspersoneel en er zijn nauwelijks inloopuren.''

Navraag bij zijn dochters leerde verder dat er regelmatig les werd gegeven door andere tweedejaars studenten. Weil: ,,Wie leert daar wat aan wie? Stel je voor dat toekomstige artsen bij de studie geneeskunde leerden opereren van medestudenten. Niemand zou dat tolereren, terwijl het bij communicatiewetenschap aan de orde van de dag is.''

Weil vindt het daarom `redelijk' dat hij de gemaakte kosten van de studie van zijn dochters verhaalt op de UvA. ,,De universiteit maakt haar belofte van goed en adequaat onderwijs niet waar. Aangezien ik in het levensonderhoud van twee dochters moet voorzien, heb ik dus recht op een vergoeding.''

In ieder geval wil hij de kosten van het collegegeld terugkrijgen. Daarbij wil hij een nog onbekende vergoeding voor de kosten van het levensonderhoud van zijn dochters. Als de UvA zijn eis niet honoreert, stapt Weil naar de rechter.

De vader voelt zich gesterkt door een rapport van de Onderwijsinspectie. De inspectie constateerde begin februari `langdurige ernstige tekortkomingen' bij de opleiding. Zo was het aantal studenten per docent volgens het rapport te hoog. De inspectie vond verder dat de UvA te weinig had ondernomen om de problemen tegen te gaan. Als de universiteit te weinig maatregelen neemt, dreigt de opleiding te worden opgeheven door minister Hermans van Onderwijs.

Vorige week presenteerde de UvA een reddingsplan om de opleiding te behouden. Een zogenoemde task force moet binnen drie maanden met adviezen komen. Volgens rector magnificus J.Franse wordt binnen de UvA gedacht aan een numerus fixus voor studenten. Verder wil de UvA goede docenten `weglokken' uit het bedrijfsleven.

Woordvoerder T. Jong van de UvA zegt de klacht van Weil ,,serieus te nemen'', maar kan nog niet zeggen of de universiteit de claim zal honoreren. ,,Studenten bepalen meestal zelf welke opleiding zij volgen. Als ze klachten hebben, kunnen ze er ook zelf mee komen'', aldus Jong.