Bijlage 1 bij de kaderbrief

Wie denkt dat begrotingen en meevallers alleen maar voer voor politici en cijferfetisjisten zijn, heeft buiten minister Zalm van Financiën gerekend.

De discussie over de miljardenmeevallers is helemaal niet zo ingewikkeld als die lijkt. De kern van het felle debat over inkomsten, uitgaven, Zalm-norm en lastenverlichting blijkt te vatten in zes plaatjes uit een stripverhaal.

Afgelopen vrijdag deelde Zalm in de ministerraad een eigen versie uit van Walt Disney's stripverhaal `Oom Dagobert, Tijd is Geld'. Oorspronkelijk zou Zalm die dag met een notitie komen over de verwachte cijfers voor 2000 en 2001, maar die gegevens waren nog niet beschikbaar.

Om niet met lege handen aan te komen, knipte en plakte de minister enkele plaatjes uit het stripboek dat hij de week daarvoor van zijn collega Borst (Volksgezondheid) had gekregen. Hij voegde wat eigen teksten toe en voorzag de twee A4-tjes van de kop: `Bijlage 1 bij de kaderbief. Oom Dagobert en het geld moet rollen'.

De rolverdeling is simpel: Zalm is Dagobert Duck, de exorbitant rijke eend uit Duckstad. Premier Kok is Donald Duck. De neefjes Kwik, Kwek en Kwak stellen de rest van de ministers voor. De fractievoorzitters worden verbeeld door de Zware Jongens, geboefte dat keer op keer probeert beslag te leggen op het enorme kapitaal van Oom Dagobert.

Minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) ging Zalm voor. Bij de behandeling van haar begroting wees zij op de verkeersproblemen in Duckstad in de discussie over het rekeningrijden.

Zalm komt aanstaande vrijdag met de echte cijfers naar het kabinet.

De vette tekst is van Zalm, de lichte tekst erbij is de toelichting van de redactie.

lllustraties uit de reisavonturen van Oom Dagobert, nr.62.© Walt Disney Company.