Barak lijdt nederlaag in de Knesset

Premier Ehud Barak van Israel heeft vanmiddag in de Knesset een zware nederlaag geleden over de modaliteiten van een referendum over vrede met Syrië tegen opgave van de hoogvlakte van Golan.

De kans op vrede met Syrië is daardoor kleiner geworden. Met 60 tegen 53 stemmen bij een onthouding stemde de Knesset voor een wetsvoorstel van de Likud-oppositie dat bepaalt dat het vredesreferendum slechts met steun van vijftig procent van de stemmen van de kiesgerechtigden van kracht kan worden. Premier Barak staat er op dat een meerderheid van de daadwerkelijk uitgebrachte stemmen voldoende en de enige democratische graadmeter voor de vredeswil van het Israelische volk is.

Drie regeringspartijen Shas, de NRP en de Russische immigrantenpartij stemden met de oppositie tegen premier Barak. Onmiddellijk na de stemming zei Barak dat hij de uitslag van de stemming niet licht opneemt. Met grote nadruk zei hij het vredesproces te zullen voortzetten omdat dat de wil is van 1,8 miljoen Israeli's die hem vorig jaar tot premier kozen. In zijn regering gaan stemmen op om een wetsvoorstel bij de Knesset in te dienen dat het houden van een referendum over vrede met Syrië overbodig maakt.

Het vanmiddag aangenomen wetsvoorstel gaat eerst naar de parlementscommissie voor wet en recht waar het door de voorzitter een half jaar kan worden opgehouden. De vrede met Syrië en Libanon kan dus al zijn getekend voordat dit omstreden wetsvoorstel in eerste en tweede lezing in de Knesset in stemming komt.

Het politieke prestige van Barak is echter door zijn nederlaag van vanmiddag zwaar aangetast, hetgeen een negatieve invloed kan hebben op de Syrische bereidheid om met de aangeslagen Barak vrede te sluiten.

Tijdens het debat betoogde minister van Justitie Jossi Beilin dat het wetsvoorstel van Likud ,,racistisch is en tegen de Israelische Arabieren is gericht''.

Verkiezingsdeskundigen hebben uitgerekend dat als voor aanvaarding van het referendum 50 procent van de kiesgerechtigden ,,ja'' moeten hebben gestemd, dit in feite betekent dat het referendum slechts met een meerderheid van 65 procent van de stemmen kan worden aangenomen. Geen enkele opiniepeiling heeft tot dusverre zo'n meerderheid voor het opgeven van de Golan-hoogvlakte voor vrede met Syrië aangetoond.