Aantal werklozen EU stabiel op 9,6 pct

De werkloosheid in de Europese Unie is in januari van dit jaar gelijk gebleven aan die van december: 8,8 procent. Ook in de elf eurolanden bleef ze stabiel: 9,6 procent. Dat blijkt uit cijfers van Eurostat, het statistisch bureau van de EU. In januari vorig jaar kende de EU nog een werkloosheid van 9,5 procent. In de elf eurolanden was dat percentage toen 10,4.

De laagste werkloosheid hebben Luxemburg en Nederland, respectievelijk 2,6 en 2,7 procent in december. Over januari zijn voor beide landen nog geen cijfers bekend. Begin vorig jaar had Nederland nog een werkloosheid van 3,4 procent.

Nederland kent ook de laagste werkloosheid onder jongeren tot 25 jaar: 4,7 procent.

De hoogste werkloosheid doet zich voor in Spanje (15,1 procent in januari, tegen 14,9 procent in december), Frankrijk (10,3 procent in januari), Finland (10 procent in januari) en Duitsland (8,8 procent in januari).

In de EU zitten circa 15 miljoen mensen zonder werk. In de elf eurolanden zijn dat er 12,3 miljoen.

Op 23 en 24 juni gaan de landen van de Europese Unie tijdens hun topberaad in Lissabon de werkloosheid in Europa uitvoerig bespreken en komen voorstellen en plannen aan de orde met het doel meer banen te scheppen. Er zal dan bijvoorbeeld worden gesproken over beperking van bureaucratie, het verlagen van belasting op arbeid en meer investeringen in high tech-sectoren.

Verder blijven de economische vooruitzichten voor de euro-landen voor 2000 en 2001 gunstig. Dat stelt de Organisatie voor Economische samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in een gisteren verschenen rapport. Maar om de groei te laten doorzetten, moeten de openbare financiën in die landen worden gesaneerd en moeten de lonen van de werknemers niet te veel stijgen.

De OESO houdt vast aan de eerder gegeven voorspelling van een economische groei van 2,8 procent dit jaar, als gemiddelde voor alle euro-landen. Nederland zal overigens volgens het Centraal Planbureau op 4 procent uitkomen.

Maar de OESO waarschuwt dat banengroei – in veel landen buiten Nederland nog een probleem – pas zal doorzetten als de werknemers doorgaan met loonmatiging. Een gevaar is dat in sommige sectoren te sterke loonsverhogingen worden betaald, die niet gerechtvaardigd worden door productiviteitsgroei. (ANP)