Irak naar stembus

In Irak worden op 27 maart parlementsverkiezingen gehouden, zo heeft het leiderschap in Bagdad gedecreteerd. De laatste dergelijke verkiezingen hadden in 1996 plaats. De regering heeft de verkiezingscampagne tot een minimum beperkt: kandidaten mogen geen bijeenkomsten organiseren, manifesten publiceren of voor de televisie verschijnen. Het enige dat ze wel mogen is de deuren langsgaan en mensen op straat aanspreken. Het Iraakse parlement wordt algemeen gezien als applausmachine voor het regime van president Saddam Hussein. Het is samengesteld uit leden van de regerende Ba'athpartij en onafhankelijken die de regeringslijn onderschrijven. (AP)