Excuses Kok aan joodse gemeenschap

Premier Kok wil de joodse gemeenschap toch excuses aanbieden voor het onrecht dat joodse overlevenden na de oorlog door de Nederlandse regering en samenleving is aangedaan. Eerder deze week ging Kok niet verder dan de ,,kille ontvangst'' van de joden ,,te betreuren''.

Dat heeft premier Kok via zijn woordvoerder laten weten bij aanvang van de ministerraad. Het kabinet zou vandaag vergaderen over het gisteren verschenen eindrapport van de commisie-Van Kemenade over de teruggave van geroofde joodse bezittingen.

Na lezing van dit rapport meent Kok dat ,,met de inzichten van nu een spijtbetuiging op zijn plaats'' is, zonder ,,daarbij te willen suggereren dat de verantwoordelijken van destijds boze bijbedoelingen hebben gehad''.

Op een persconferentie woensdag in Stockholm wilde Kok nog geen excuses maken en ging hij niet verder dan de onverschillige houding van de Nederlanders te ,,betreuren''. De Tweede Kamer heeft er daarna bij Kok op aangedrongen dat hij wel zijn excuses maakt. Ook minister Zalm (Financiën) liet gisteren weten dat de gemaakte fouten in het verleden een ,,ruiterlijk excuus'' waard zijn.

Kok meent dat er tussen hem en minister Zalm geen verschil van mening is. Op advies van de commissie-Van Kemenade erkent Kok ,,ruiterlijk de fouten en tekortkomingen in het naoorlogse rechtsherstel''.

Dat de premier het woord ,,excuses'' aanvankelijk niet in de mond wilde nemen, is omdat Kok niet de indruk wilde wekken dat de naoorlogse kabinetten niet integer zouden hebben gehandeld.

De commissie-Van Kemenade heeft het kabinet geadviseerd 250 miljoen gulden te betalen als ,,financiële tegemoetkoming'' voor de tekortkomingen bij het rechtsherstel. Minister Zalm zei gisteren die aanbeveling ,,zeer serieus'' te nemen.

Van Kemenade betitelde het verschil tussen ,,betreuren''en ,,excuses'' gisteren als een woordenstrijd. In het tv-programma Twee Vandaag zei Van Kemenade over premier Kok: ,,Hij heeft ruiterlijk gezegd en ook naar mijn smaak spijt betuigd voor het feit dat het is gebeurd, vijftig jaar geleden.''

DOOS VAN PANDORApagina 3