De Hoge Hees

De beeldhouwer René Vaandrager (42) woont in Hoogvliet, niet ver van Rotterdam in het gebied van de Europoort gelegen. In een industrieel landschap dus: fabrieken, honderden schoorstenen met `uitstoot', de wonderlijke metaal-wirwar van raffinaderijen. Een `landschap' dat meestal als lelijk en bedreigend wordt ervaren en dan ook door de meeste kunstenaars wordt ontkend. Bij Vaandrager is het tegenovergestelde het geval, de gedaante van de moderne productie-processen inspireert hem, zoals op het ogenblik te zien is in Kunstzaal De Hoge Hees in het Brabantse Eersel. In combinaties van marmer, hardsteen en graniet wordt bijvoorbeeld een hoge, zwarte schoorsteenpijp, bekroond door een in grillige vormen uitgestote witmarmeren wolk een klein monument, elegant en rustgevend. De schoorsteen kan ook een lichte piramidevorm aannemen en levert dan een heel ander sculptuur op.

Het zal niet verwonderen dat een bezoek aan New York hem onmiddellijk op beeldende gedachten bracht, die ook gestalte kregen in naar de hemel reikende marmeren schematiseringen. Soms is in de beelden de oorspronkelijke wolkenkrabber te vermoeden, compleet met de wolken rondom de spitsen.

Vaandrager behoort tot het nog betrekkelijk kleine groepje van beeldend kunstenaars dat het gezicht van deze tijd positief beoordeelt en dan tracht met bunkers, hoogspanningsmasten, snelwegen en zelfs auto's en helikopters van de traditionele opvattingen over het landschap los te komen.

Samen met René Vaandrager exposeert in Eersel Sila Franken uit Deventer haar keramische beelden. Dikwijls verweerde koppen die als de restanten van menselijke bezigheden tevoorschijn kwamen uit de geheimenis van diepe aardlagen. Of onder meer een in diepe vervoering op haar viool tokkelende oudere vrouw.

Sila Franken hanteert een werkmethode waaraan enkele speciale glazuurtechnieken te pas komen. Het werk frappeert daardoor mede als staaltjes van grote virtuositeit.

René Vaandrager en Sila Franken, beelden. Tot 14/2 in Kunstzaal De Hoge Hees, De Hees 12, Eersel. Wo t/m zo van 11-18 uur